Hizmetlerimiz

– Biyoistatistik Çalışmaları
– Diş Hekimliği Çalışmaları
– Psikiyatri Çalışmaları
– Adli Tıp Çalışmaları
– Hemşirelik Çalışmaları
– Ekonometrik Çalışmalar
– Sektörel (Eğitim, Spor vb.)