İstatistik danışmanlığı için en doğru adres...

  0541 435 13 25  Rasimpaşa, Elmalı Çeşme Sk. No:45,  Kadıköy/İstanbul

Ekonometrik Çalışmalar

Ekonometri çalışmaları, istatistik biliminin ekonomik verilere uygulanması ile şekillenen önemli bir alandır. Ekonometrik analizler, ekonomik olayları ve ilişkileri anlamak, geleceğe yönelik tahminler yapmak ve ekonomik politikalar oluşturmak için temel araçlardır.

Ekonometrik modellemeler sonucu elde edilen tahminler, ülkelerin ekonomik politikalarını belirleme süreçlerinde büyük bir rol oynar. Bu tahminler, ekonominin genel durumu, enflasyon, işsizlik, büyüme gibi temel ekonomik göstergelerin analiz edilmesine ve geleceğe yönelik senaryoların oluşturulmasına yardımcı olur.

Zamana ve coğrafik bölgeye bağlı ekonomik göstergelerin (Gayri Safi Milli Hasıla, endeksler vb.) analizi ve bu göstergelerin geleceğe yönelik tahminlerinin oluşturulmasında istatistiksel modeller kritik bir rol oynar. Zaman serisi analizleri, trend analizleri, regresyon analizleri ve öngörü analizleri gibi yöntemler, ekonomik verileri anlamak ve geleceği tahmin etmek için yaygın olarak kullanılır.

EMPİAR olarak, kurumsal ve bireysel düzeyde gerçekleştirdiğimiz ekonometrik çalışmalarda size deneyimli uzman kadromuzla yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Ekonometri alanında geniş bir uzmanlık ve deneyimle, ekonomik verilerin analizi, modellemesi ve tahminleri konusunda size destek sağlayabiliriz. Ekonometrik analizlerinizde istatistiksel yöntemlerin doğru bir şekilde uygulanması ve sonuçların anlamlı bir şekilde yorumlanması için sizinle birlikte çalışmaktan mutluluk duyarız.

EKONOMETRİK ÇALIŞMALARI SÜRECİ

EMPİAR olarak, geniş uzman kadromuz ve yıllardır sayısız çalışmalar sonucunda edindiğimiz tecrübemizle, sizler için zor olan bu süreci kolaylaştırmak amacıyla  yanınızdayız …

Biyoistatistik Eğitimi

Araştırmalarınızın bilimsel olmasını, hem de başkalarınca yapılan araştırmaları bilimsel olarak eleştirebilmek ister misiniz?

 

1. Örneklem Sayısının Belirlenmesi

Çalışmaya alınacak örneklem sayısının belirlenmesi (Power/Güç Analizi) Yöntemler:

 • Çalışma kriterlerini sağlayan evrenden örneklem seçimi yapılması.(Çalışma süresi baz alınarak hesaplanacaktır.)
 • Çalışmaya benzerlik gösteren literatüre atıf yapılarak belirlenmesi.
 • Pilot çalışma yapılarak belirlenmesi.
 • Cohen’in etki büyüklüğü kriterlerine göre belirlenmesi
2. Veri Girişi / Veri Tabanı Oluşturulması

Çalışma verilerinin toplanması, veritabanının oluşturulması (Excel, SPSS, NCSS vb. )

 • Veritabanın oluşturulması
 • Verilerin bilgisayar ortamına aktarılması – Anket girişlerinin yapılması
 • Veri girişinden kaynaklı ve/veya olgulara bağlı hataların düzenlenmesi
 • Keşfedici veri analizi (EDA) Uç değerlerin belirlenmesi /düzenlenmesi
3. Veri Analizi / İstatistiksel Değerlendirme
 • Çalışma Türünün Belirlenmesi

Randomize Klinik Çalışmalar (RCT);
• Intention to treat analysis (ITT)
• As treated analysis (AT)
• Per protocol  analysis (PP)

 • Değişkenlere ait dağılımların belirlenmesi

• Tanımlayıcı istatistiklerin belirlenmesi
• Boxplot grafik yöntemi
• Normallik analizi testleri
• Verilere gerekli dönüşümlerin uygulanması (Log, ln, Karekök ..)

 • İstenilen analizlere ait varsayımların incelenmesi (Homojenlik, Heteroscedasticity)
 • Grup sayısı ve değişkenlerin türünün belirlenmesi

yukarıdaki tüm kriterler göz önüne alınarak çalışma için kullanılacak istatistiksel analizlerin uygulanması.

4. Raporlama
 • Uygulanan analizlerden elde edilen sonuçların tablo haline getirilmesi
 • Tablolarda görülen sonuçların yazılı olarak yorumlanması
 • Elde edilen sonuçların grafik şeklinde gösterimi
 • Materyal-Method bölümünün istatistik incelemeler kısmının oluşturulması

Tüm sorularınızı uzman ekibimiz yanıtlasın.

Hizmetlerimiz hakkında aklınıza takılan tüm soruları uzmanlarına sorun.

Sayılarla çözümlere ulaşıyoruz

udh
 • Anasayfa
 • Hakkımızda
 • Hizmetlerimiz
 • İletişim
×