İstatistik danışmanlığı için en doğru adres...

  0541 435 13 25  Rasimpaşa, Elmalı Çeşme Sk. No:45,  Kadıköy/İstanbul

Hemşirelik Çalışmaları

Hemşirelik çalışmalarında, klinik verilerin yanı sıra diğer tıbbi alanlara nazaran anketler ve ölçekler daha sık kullanılmaktadır. Bu ölçekler ve anketler, hastaların veya sağlık profesyonellerinin deneyimlerini, memnuniyetini, yaşam kalitesini ve diğer subjektif değerlendirmelerini ölçmek amacıyla kullanılırlar. Bu nedenle, yeni ölçeklerin geliştirilmesi ve yurt dışında kullanılan ölçeklerin Türkçe’ye uyarlanması gereksinimi ortaya çıkar. Bu ölçeklerin geçerliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları sıkça gerçekleştirilir.

Anket uygulamalarının değerlendirilmesinde istatistik yöntemlerin kullanılması önemlidir. Verilerin analizi, anketlerden elde edilen sonuçların anlamını ve önemini anlamak açısından kritik bir aşamadır. İstatistiksel analizler, anketlerin sonuçlarının nesnel ve güvenilir bir şekilde yorumlanmasına yardımcı olur.

EMPİAR olarak, hemşirelik hizmetleri ile ilgili anketlerin analizinde ve değerlendirmesinde size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Hemşirelik alanında kullanılan ölçeklerin geliştirilmesi, uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılması gibi konularda deneyimli bir uzman kadromuz bulunmaktadır.

Kurumsal ve bireysel düzeyde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, hemşirelik hizmetlerine yönelik geniş bir ölçek arşivi oluşturduk. Bu arşiv ve deneyimli kadromuzla, anketlerin analiz ve yorumlama süreçlerinde sizinle birlikte çalışarak en iyi sonuçları elde etmenizi sağlamaktan memnuniyet duyarız.

HEMŞİRELİK ÇALIŞMALARI SÜRECİ

EMPİAR olarak, geniş uzman kadromuz ve yıllardır sayısız çalışmalar sonucunda edindiğimiz tecrübemizle, sizler için zor olan bu süreci kolaylaştırmak amacıyla  yanınızdayız …

Biyoistatistik Eğitimi

Araştırmalarınızın bilimsel olmasını, hem de başkalarınca yapılan araştırmaları bilimsel olarak eleştirebilmek ister misiniz?

 

1. Örneklem Sayısının Belirlenmesi

Çalışmaya alınacak örneklem sayısının belirlenmesi (Power/Güç Analizi) Yöntemler:

 • Çalışma kriterlerini sağlayan evrenden örneklem seçimi yapılması.(Çalışma süresi baz alınarak hesaplanacaktır.)
 • Çalışmaya benzerlik gösteren literatüre atıf yapılarak belirlenmesi.
 • Pilot çalışma yapılarak belirlenmesi.
 • Cohen’in etki büyüklüğü kriterlerine göre belirlenmesi
2. Veri Girişi / Veri Tabanı Oluşturulması

Çalışma verilerinin toplanması, veritabanının oluşturulması (Excel, SPSS, NCSS vb. )

 • Veritabanın oluşturulması
 • Verilerin bilgisayar ortamına aktarılması – Anket girişlerinin yapılması
 • Veri girişinden kaynaklı ve/veya olgulara bağlı hataların düzenlenmesi
 • Keşfedici veri analizi (EDA) Uç değerlerin belirlenmesi /düzenlenmesi
3. Veri Analizi / İstatistiksel Değerlendirme
 • Çalışma Türünün Belirlenmesi

Randomize Klinik Çalışmalar (RCT);
• Intention to treat analysis (ITT)
• As treated analysis (AT)
• Per protocol  analysis (PP)

 • Değişkenlere ait dağılımların belirlenmesi

• Tanımlayıcı istatistiklerin belirlenmesi
• Boxplot grafik yöntemi
• Normallik analizi testleri
• Verilere gerekli dönüşümlerin uygulanması (Log, ln, Karekök ..)

 • İstenilen analizlere ait varsayımların incelenmesi (Homojenlik, Heteroscedasticity)
 • Grup sayısı ve değişkenlerin türünün belirlenmesi

yukarıdaki tüm kriterler göz önüne alınarak çalışma için kullanılacak istatistiksel analizlerin uygulanması.

4. Raporlama
 • Uygulanan analizlerden elde edilen sonuçların tablo haline getirilmesi
 • Tablolarda görülen sonuçların yazılı olarak yorumlanması
 • Elde edilen sonuçların grafik şeklinde gösterimi
 • Materyal-Method bölümünün istatistik incelemeler kısmının oluşturulması

Tüm sorularınızı uzman ekibimiz yanıtlasın.

Hizmetlerimiz hakkında aklınıza takılan tüm soruları uzmanlarına sorun.

Sayılarla çözümlere ulaşıyoruz

udh
 • Anasayfa
 • Hakkımızda
 • Hizmetlerimiz
 • İletişim
×