İstatistik danışmanlığı için en doğru adres...

  0541 435 13 25  Rasimpaşa, Elmalı Çeşme Sk. No:45,  Kadıköy/İstanbul

Psikiyatri Çalışmaları

Psikiyatri, klinik verilerin yanı sıra özellikle ölçeklerin yoğun bir şekilde kullanıldığı bir tıp branşıdır. Bu nedenle tanı koymada biyokimyasal değişkenlerin yanı sıra psikiyatrik ölçeklerin kullanımı da oldukça yaygındır. Psikiyatrik ölçekler, hastaların duygusal durumlarını, davranışlarını ve psikopatolojilerini değerlendirmek için değerli araçlar sunar. Bu ölçekler, hastaların durumunu daha ayrıntılı bir şekilde anlamamıza ve etkili tedavi planları oluşturmamıza yardımcı olur. Ancak, bu ölçeklerin analizleri, uzmanlık gerektiren hassas bir işlemdir.

Psikiyatrik ölçeklerin sıkça kullanılması, yeni ölçeklerin arayışını da beraberinde getirir. Yurt dışında geliştirilen ölçeklerin Türkçeye uyarlanması ve kültürel olarak geçerliliklerinin sağlanması için Geçerlilik ve Güvenilirlik çalışmaları sıkça gerçekleştirilir. Bu çalışmalar, ölçeklerin yerel popülasyona uyumlu hale getirilmesini ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini amaçlar.

Kendi kurumsal ve bireysel çalışmalarımız sonucunda, geniş bir psikiyatrik ölçek arşivi oluşturduk ve tecrübeli uzman kadromuzla bu alanda hizmet vermekteyiz. Özellikle psikiyatrik ölçek uygulamalarına yönelik analizlerde, istatistiksel yöntemlerin doğru bir şekilde uygulanması ve sonuçların doğru bir şekilde yorumlanması büyük önem taşır. Bu konuda sahip olduğumuz deneyim ve bilgiyle, psikiyatrik ölçeklerin analizlerini en iyi şekilde gerçekleştirme konusunda size destek sağlayabiliriz.

Size, psikiyatri alanındaki ölçeklerin analizinde, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarında ve yeni ölçeklerin adaptasyonunda yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Oluşturduğumuz geniş ölçek arşivi ve uzman kadromuzla, psikiyatri alanındaki çalışmalarınıza bilimsel ve istatistiksel anlamda destek sunmaktan mutluluk duyarız.

EMPİAR olarak, geniş uzman kadromuz ve yıllardır sayısız çalışmalar sonucunda edindiğimiz tecrübemizle, sizler için zor olan bu süreci kolaylaştırmak amacıyla  yanınızdayız …

PSİKİYATRİ ÇALIŞMALARI SÜRECİ

EMPİAR olarak, geniş uzman kadromuz ve yıllardır sayısız çalışmalar sonucunda edindiğimiz tecrübemizle, sizler için zor olan bu süreci kolaylaştırmak amacıyla  yanınızdayız …

1. Örneklem Sayısının Belirlenmesi

Çalışmaya alınacak örneklem sayısının belirlenmesi (Power/Güç Analizi) Yöntemler:

 • Çalışma kriterlerini sağlayan evrenden örneklem seçimi yapılması.(Çalışma süresi baz alınarak hesaplanacaktır.)
 • Çalışmaya benzerlik gösteren literatüre atıf yapılarak belirlenmesi.
 • Pilot çalışma yapılarak belirlenmesi.
 • Cohen’in etki büyüklüğü kriterlerine göre belirlenmesi
2. Veri Girişi / Veri Tabanı Oluşturulması

Çalışma verilerinin toplanması, veritabanının oluşturulması (Excel, SPSS, NCSS vb. )

 • Veritabanın oluşturulması
 • Verilerin bilgisayar ortamına aktarılması – Anket girişlerinin yapılması
 • Veri girişinden kaynaklı ve/veya olgulara bağlı hataların düzenlenmesi
 • Keşfedici veri analizi (EDA) Uç değerlerin belirlenmesi /düzenlenmesi
3. Veri Analizi / İstatistiksel Değerlendirme
 • Çalışma Türünün Belirlenmesi

Randomize Klinik Çalışmalar (RCT);
• Intention to treat analysis (ITT)
• As treated analysis (AT)
• Per protocol  analysis (PP)

 • Değişkenlere ait dağılımların belirlenmesi

• Tanımlayıcı istatistiklerin belirlenmesi
• Boxplot grafik yöntemi
• Normallik analizi testleri
• Verilere gerekli dönüşümlerin uygulanması (Log, ln, Karekök ..)

 • İstenilen analizlere ait varsayımların incelenmesi (Homojenlik, Heteroscedasticity)
 • Grup sayısı ve değişkenlerin türünün belirlenmesi

yukarıdaki tüm kriterler göz önüne alınarak çalışma için kullanılacak istatistiksel analizlerin uygulanması.

4. Raporlama
 • Uygulanan analizlerden elde edilen sonuçların tablo haline getirilmesi
 • Tablolarda görülen sonuçların yazılı olarak yorumlanması
 • Elde edilen sonuçların grafik şeklinde gösterimi
 • Materyal-Method bölümünün istatistik incelemeler kısmının oluşturulması

Tüm sorularınızı uzman ekibimiz yanıtlasın.

Hizmetlerimiz hakkında aklınıza takılan tüm soruları uzmanlarına sorun.

Sayılarla çözümlere ulaşıyoruz

udh
 • Anasayfa
 • Hakkımızda
 • Hizmetlerimiz
 • İletişim
×